متن استاتیک
Social Secretary Of Chancellor

   مهندس روح اله یاوری       

   پست الکترونیک : yavari.r@ebarkhat.ac.ir

   دریافت رزومه 

سيستم آموزش الکترونيکي (آنلاين) امروزه در حال گسترش و گستردگي مي باشد و به طور کامل در بستر شبکه اينترنت و زير ساخت هاي شبکه برگزار مي شوند که متخصصين و کارشناسان حوزه فناوري اطلاعات و مهندسي کامپيوتر مهمترين نقش در اجراي روند صحيح اين فرآيند را دارند.مهمترين وظايف اين حوزه در موسسه آموزش عالي الکترونيکي برخط به شرح ذيل مي باشند.

1. کنترل ساماندهي و پشتيباني سامانه آنلاين آموزشي.

2.نظارت برنامه ريزي و پيکربندي سامانه آموزش الکترونيکي ( LMS )

3.مديريت و پشتيباني زير ساخت بستر شبکه.

4.نظارت بر نحوه صحيح برگزاري کلاس هاي آنلاين هفتگي .

5.رفع ايرادات احتمالي دانشجويان به صورت برخط .

6.راهنمايي و مشاوره آموزشي به دانشجويان .

7.پيگيري و رفع مشکلات آموزشي دانشجويان.

8.اجرا و مديريت سيستم مکاتبات داخلي و دبيرخانه الکترونيکي

All Rights Reserved for Barkhat Institute Of Higher Education