موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

مرکز آموزش عالی آزاد

آموزش هاي آزاد به چه معنايي است؟

آموزش هاي آزاد، آموزشي غير رسمي و بالاتر از سطح متوسطه است كه در قالب آموزش هاي تخصصي و كاربردي كوتاه مدت و ميان مدت اجرا مي شود.

رسالت آموزش‌هاي آزاد، برنامه ريزي درسي و اجراي دوره هايي است كه مورد نياز بخش هاي گوناگون جامعه نظير سازمان ها، نهادها و صنايع اعم از دولتي و خصوصي و همچنين آموزش هاي مورد نياز كليه شهروندان و آحاد جامعه است.

نحوه برگزاري آموزش هاي آزاد چگونه است؟

اين آموزش ها پس از تعريف دوره هاي معين با ساعاتي مشخص برگزار مي شود.هريك از اين دوره بر حسب نياز و با سرفصلي مشخص پيشنهاد مي شود و پس از بررسي در كميته اي با حضور افراد متخصص در آن رشته ،تصويب و به اجرا در مي آيد.

ارزش گواهي هاي صادر شده در اين موسسه چقدر است و چه فايده اي دارد؟

اين مدارك صرفا گواهي گذراندن يك دوره مهارتي يا تخصصي است كه افراد با داشتن آن مي توانند آن را به عنوان يك مزيت دانشي ارائه دهند.

صدور آن توسط  "موسسه آموزش الکترونیکی برخط " نيز يك امتياز تلقي مي شود چرا كه موفق به اخذ يك گواهي مهارتي يا تخصصي از يك مركز معتبر علمي شده است.

اين گواهي ها با تائيد وزارت علوم تحقيقات وفناوري قابل ترجمه در دارالترجمه هاي رسمي بوده و دانشپذير مي تواند آن را به موسسات علمي و كاري ساير كشور هاي جهان ارائه نمايد.

حضور و غياب در كلاس هاي دوره هاي آزاد صورت مي گيرد؟

حضور و غياب در اين دوره ها به دليل ارائه گواهي مهم و ضروري است و در صورت عدم حضور در ۱۰ درصد كلاس هاي دوره ،گواهي صادر نخواهد شد.

آيا بعد از اتمام دوره آزمون برگزار مي شود؟

برگزاري آزمون به سطح برگزاري دوره و نظر مجري دوره ارتباط دارد.بعضي از دوره ها صرفا جهت فراگيري مهارت يا تخصص به اختيار و هزينه شخصي خود دانشپذير گذرانده مي شود و حضور در ۹۰درصد كلاس ها براي اخذ گواهي كفايت مي كند.اما در بعضي موارد دوره ها به عنوان پيش نياز و دريافت مجوزي براي ورود به عرصه اي تخصصي صادر ميشود ويا با هزينه مشترك دانشپذير و سازماني كه در آن عضو يا شاغل است برگزار مي گردد،در اين صورت آزمون و نمره قبولي در ؟آن بسيار مهم به شمار مي رود.

آيا مدارك ارئه شده در دوره هاي بلند مدت(يك سال،دو يا سه سال) مثل  MBA ياDBA   معادل مدارك كارشناسي ارشد و دكتري محسوب مي شود؟

خير،اصلا اين گونه نيست.علت تاكيد در پاسخ به اين دليل است كه بسياري از دانشپذيران نسبت به اين موضوع دقت نمي كنند.گواهي اعطايي اين دوره هاي صرفا مهارتي و تخصصي به شمار مي رود و معادل هيچ گونه دوره تحصيلي اعم از كارشناسي ،كارشناسي ارشد ودكتري محسوب نمي شود.

آيا براي شركت دردوره هاي آزاد نياز به پيش نياز يا مدرك تحصيلي مرتبطي وجود دارد؟

براي برگزاري دوره هاي عمومي كه با هدف كمك به ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه صورت مي پذيرد هيچ مدرك تحصيلي و پيش نياز علمي لازم نيست. اما دردوره هاي تخصصي و مهارتي برحسب نوع دوره و درخواست مجري دوره كه مي تواند سازمان يا موسسه اي خاص كه هدف ارتقاي كاركنان خود را دارد ،مدرك تحصيلي مرتبط يا دوره هاي پيش نياز لازم است.

براي مثال جهت حضور در دوره هاي MBA دانشپذير بايد داري حداقل مدرك كارشناسي باشد و يا براي دوره DBA بايد داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا گواهي گذراندن دوره MBA  الزامي است.

منظور از دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت در دوره هاي آزاد چيست؟

دوره هاي بلند مدت دوره هاي آموزشي آزاد كه حداقل يك سال به طول انجامد و بيش از يك ماده درسي در آن ارائه مي شود و دوره هاي كوتاه مدت به دوره هاي آزاد فشرده اي گفته مي شود براي يك يا چند ماه برگزار مي شود و لزوما منطبق با نظام هاي آموزشي دانشگاه و سرفصل هاي مصوب رشته ها ي وزات علوم نيست .

 شيوه پرداخت هزينه دوره ها چگونه است؟

پردخت هزينه هاي هر دوره از طريق سامانه ثبت نام آموزش هاي آزاد صورت مي گيرد و معمولا در دو نوبت پرداخت مي شود كه در نوبت اول ۱۵ درصد كل مبلغ ثبت نام پرداخت مي گردد و ثبت نام قطعي مي گردد و ما بقي آن قبل از جلسه دوم تسويه مي گردد. در بعضي از دوره ها هم به صورت يك جا و در يك نوبت پرداخت مي شود.

چگونه مي توان يك دوره مورد نياز را درخواست داد؟

در صورت درخواست دوره مورد نياز بايد به صفحه اصلي سايت مديريت آموزش هاي الكترونيك و آزاد مراجعه نمود و با ورود به  بخش درخواست دوره ،دوره مورد نياز خود را ثبت نماييد.

 اگر حين اجراي دوره انصراف دهيم بخشي از مبلغ واريزي برگردانده مي شود؟

خير. به همين جهت در هنگام ثبت نام بعضي از دوره ها پرداخت اوليه ۱۵ درصد كل مبلغ ثبت نام است و مابقي به جلسه دوم موكول مي شود.

 آيا مي شود هزينه دوره ها را درچند قسط پرداخت كرد؟

بله.البته اين امكان بيشتر براي دوره هاي بلند مدت كه مبالغ آن بالاتر از پانصد هزار تومان مي باشد امكان پذير مي باشد.

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.