موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری

مديرگروه : دکتر شاپور گلبهار حقيقي

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند "ب" اصول 2 و 12 اصل سوم، و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصول، و نیز اجرای اصل 30 و بند 7 اصل 43، و ایجاد شرایط تحقق بند های 8 و 1 این اصل و اصول دیگر، و نظر به حجم عظیم اطلاعات از طرفی ، و نقش بلا انکار آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری تکنولوژی کامپیوتر در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات اینترنت در نشر و انتقال سریع آن، پس از بررسی و مطالعه ی مباحث فنون کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی و مدیریت، دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات با گرایش" شبکه های کامپیوتری" به قرار زیر تدوین شده است:

1. تعریف و اهداف دوره:

دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است. و هدف از آن تربیت افرادی است که در زمینه مطالعه، طراحی، ساخت، راه اندازی و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری جمع آوری، سازماندهی، طبقه بندی، استفاده و انتقال اطلاعات و مدیریت فرآیند آن ها؛ تبحر لازم را داشته باشد.

2. مهارت های دانش آموختگان:

دانش آموختگان این رشته به عنوان کارشناس ارشد در زمینه های زیرمهارت های لازم را فراخواهند گرفت:

  • مدیریت شبکه ها
  • ارائه و بستر سازی شبکه های لازم
  • بهینه سازی و بهبود شبکه ها
  • مدیریت نگهداری، عیب یابی و رفع خرابی های  شبکه ها
  • ایجاد امنیت لازم در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری
  • ارزیابی کیفیت و کارایی شبکه های کامپیوتری
  • پیش بینی وسعت نیاز های آتی سازمان به شبکه های کامپیوتری

3. طول دوره:

برنامه درسی دوره برای 4 نیمسال طرح ریزی شده است و طول آن حداکثر 3 سال می باشد( طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، و طول هر ترم 16 هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری 16 ساعت وبرای دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

4. تعداد واحدهای درسی این دوره علاوه بر دروس جبرانی، برابر 32 واحد به صورت زیر است:

         I.  دورس گروه 1: 15 واحد

         II.  دروس گروه 2: 15 واحد

         III.  درس سمینار 2 واحد

         IV.  جمع کل: 32 واحد

 تذکر مهم: سه مورد اول جدول دروس جبرانی از طرف گروه آموزشی برای گرایش فوق مشخص گردیده و اگر در دوره کارشناسی با نمره بالای 12 و سه واحدی پاس شده اند، در دوره کارشناسی ارشد نیاز به اخذ آنها نمی باشد.

دروس جبرانی

نام درس  تعداد واحد 

شبکه کامپیوتری 

3

سیستم عامل 

3

مهندسی فناوری اطلاعات 

3

مهندسی فناوری اطلاعات 2

3

شبکه های کامپیوتری 2 

3

معماری کامپیوتر

3

دروس اصلی(گروه 1 )

تعداد واحد

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

3

سیستم های توزیعی

3

امنیت شبکه

3

مدیریت شبکه های مخابراتی و کامپیوتری

3

ارزیابی شبکه های کامپیوتری

3

دروس اختیاری(گروه 2)

تعداد واحد

شبکه های با پهنای باند بالا

3

شبکه های بی سیم

3

شبکه های نوری

3

تامین کیفیت در شبکه های مخابراتی و             کامپیوتری

3

معماری شبکه های ذخیره سازی

3

پردازنده های شبکه ای

3

مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری

3

دریافت کاتالوگ رشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.