موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

تاریخچه و چشم انداز موسسه عالی الکترونیکی برخط

مجوز اصولي تأسيس مؤسسه آموزش عالي الکترونیکی برخط مبتني بر آموزش الكترونيكي در سال1393 و مجوز قطعي فعاليت در سال 1394 از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دريافت گردید. فعاليت‌هاي آموزشي موسسه  برخط در مقطع تحصيلات تكميلي  می باشد که منجر به اخذ مدرک معتبر کارشناسی ارشد می شود.

آموزش عالي در ایران نياز به انعطاف‌پذيري و قابلیت به‌روز شدن سريع داشته تا ظرفيت ارائه فارغ‌التحصيلاني توانمند و خلاق را دارا گردد. موسسه برخط با هدف فراهم آوردن امكانات آموزشي دانشگاهي با بهره گيري از فناوري هاي نوين براي كليه علاقه‌مندان تأسيس شده و در نظر دارد در راستاي تأمين نيازمندي‌هاي حرفه‌اي جامعه با عنايت به چشم‌انداز كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه كشور اقدام نمايد. روش‌هاي مدرن ارائه خدمات آموزشي و رويكردهاي جديد يادگيري عامل تضمين كننده تربيت نيروهاي كارآمد و سرمايه انساني خلاق براي جامعه خواهد بود.

محوريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌هاي آموزشي موسسه برخط و كاربرد اين فناوري‌ها در ارائه خدمات آموزشي دانشگاه همراه با پياده‌سازي نگرش‌هاي جديد آموزشي، موسسه برخط را قادر خواهد ساخت، مديران با دانش و فناوراني حرفه اي جهت رقابت در بازارهاي كار ملي و جهاني  را تربيت نمايد.

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.