موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

رشته مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

مدیر گروه : دکتر شاپور گلبهار حقیقی

افزایش روز افزون جمعیت و تجهیزات برقی از یک طرف و  محدود بودن منابع انرژی از طرف دیگر جهت حفظ خود کفائی مارا مجبور به برنامه ریزی و مدیریت انرژی  الکتریکی مینماید.

لذا از جمله ماموریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تربیت متخصصان در این  حوزه بوده تا بتوانند با مدیریت منابع انرژی از تولید، توزیع و مصرف انرژی الکتریکی استفاده بهینه ای  از این انرژی ارزشمند بعمل آورند

از جمله مباحث مورد توجه در این مقطع کارشناسی ارشد  عبارتند از :

  • کاهش تلفات در شبکه های انتقال و توزریع برق
  • کاهش مصرف داخلی نیروگاهها
  • ذخیره سازی انرژی الکتریکی در حجم زیاد
  • کاهش ضایعات مواد سوختی در تولید انرژی
  • بکارگیری شبکه های هوشمند برق
  • انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر
  • اقتصاد انرژی الکتریکی

طول دوره و دروس:

این دوره کارشناسی ارشد در حالت متعارف برنامه ای دو ساله بوده که مشتمل بر 32 واحد درسی که شامل ده درس هرکدام

سه واحدی و درس سمینار دو واحدی میباشد. شیوه آموزش محور بدون پایان نامه می باشد و به جای پایان نامه 6 واحد درسی گذرانیده می شود.

دروس جبرانی را اگر دانشجو در مقطع تحصیلی کارشناسی بصورت سه واحدی نظری با حداقل نمره 12 نگذرانده باشد ، در اینصورت بایستی اخذ گردند و حداقل نمره قبولی آنها 12 بوده و در معدل کارشناسی ارشد محسوب نمی شوند.فهرست دروس مصوب این رشته/گرایش بقرار زیرند:

دروس جبرانی : 2 تا از 3 درس

ردیفشرحتعداد واحد
 1ماشین های الکتریکی 33
2تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 23
3 الکترونیک صنعتی3

دروس تخصص الزامی

ردیفشرحتعداد واحد
1برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی3
2قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی3

دروس تخصصی انتخابی : انتخاب 3 درس به پیشنهاد استاد راهنما از 4 درس

ردیفشرحتعداد واحد
1انرژی های تجدید پذیر3
2شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی3
3اقتصاد انرژی الکتریکی3
4 بهینه سازی سیستم های قدرت الکتریکی3

دروس تخصصی اختیاری: انتخاب 5 تا به پیشنهاد استاد راهنما از 12 درس

ردیفشرحتعداد واحد
1 بازار برق3
2 ریز سیستم ها و ریز مولد ها3
3 تجدید ساختار در سیستم های قدرت3
4 مدیریت انرژی3
5 طراحی سیستم های برق خورشیدی3
6 طراحی سیستم های سلولی خورشیدی3
7 دروس تخصصی انتخابی باقیمانده6
8 آزمایشگاه تخصصی3
9 مباحث وِیژه3
10 مباحث ویژه3
11 دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها و گرایش ها6
12 دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزی عتف6

دریافت کاتالوگ رشته

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.