موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی

مدیر گروه : جناب آقای احسان عباسپور

1 – تعریف و اهداف:

مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی  یکی از دوره های مصوب آموزش عالی میباشد که اهداف این دوره بقرار زیر میباشد:

الف : شناخت همه جانبه و دقیق وظائف سازمانهای بازرگانی

ب : آشنائی و فراگیری نظریه های نوین مدیریت بازرگانی

ج : شناخت مسائل و مشکلات مبتنی بر مدیریت بازرگانی

د : جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی

ه : ارتقاء توانائی تحقیق در جهت رفع مشکلات و بهبود بازده مدیریت بازرگانی

و : اداره موفقیت آمیز امور بازرگانی سازمانهای دولتی و خصوصی

ز : بطور کلی ارتقاء دانش علمی و پرورش متخصصینی کارآمد در حوزه های مورد نیاز کسب و کارهای تولیدی ، تجاری و خدماتی با تاکید بر قابلیتها و دستاوردهای نوین  تجارت الکترونیکی

2 – طول دوره و نظام آموزشی

طول دوره چهار نیمسال آموزشی مجازی مشتمل بر سی و دو  واحد درسی میباشد.که از شانزده درس دو واحدی  ( بدون پایان نامه ) بقرار زیر  تشکیل میشود:

  • دروس جبرانی  12 واحد.

   دانشجویانیکه این دروس جدول جبرانی را در مقطع کارشناسی بصورت حداقل دو واحدی نظری با حداقل نمره 12 گذرانده باشند ملزم به اخذ این دروس نمیباشند.

  • دروس پایه 12واحد
  • دروس اصلی 10 واحد
  • دروس تخصصی 10 واحد
  • شیوه آموزش محور بدون پایان نامه می باشد و به جای پایان نامه 6 واحد درسی گذرانیده می شود.

3 – فهرست دروس به شرح زیر است:

دروس پایه
ردیفنام درستعداد واحد
1 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته2
2 تحلیل آماری2
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته2
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته2
5 اخلاق و احکام کسب و کار2
6 زبان تخصصی2

دروس اصلی
ردیف نام درس تعداد واحد
1 کاربرد تئوری تصمیم گیری2
2روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت2
3 بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته2
4 مدیریت رفتار مصرف کننده2
5 مدیریت تبلیغات و برند2
دروس تخصصی
ردیفنام درستعداد واحد
1 تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته2
2 طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی2
3 قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکی2
4 مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی2
5 یک درس از سایر گرایش های مدیریت بازرگانی2

دروس جبرانی
ردیف نام درستعداد واحد
1زبان تخصصی2
2 مبانی سازمان و مدیریت2
3 مدیریت رفتار سازمانی2
4تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم2
5 مدیریت منابع انسانی2
6 سیستم های اطلاعاتی مدیریت2

دریافت کاتالوگ رشته

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.