موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی

مدیر گروه : جناب آقای احسان عباسپور

1 – تعریف و اهداف:

مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی  یکی از دوره های مصوب آموزش عالی میباشد که اهداف این دوره بقرار زیر میباشد:

الف : شناخت همه جانبه و دقیق وظائف سازمانهای بازرگانی

ب : آشنائی و فراگیری نظریه های نوین مدیریت بازرگانی

ج : شناخت مسائل و مشکلات مبتنی بر مدیریت بازرگانی

د : جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی

ه : ارتقاء توانائی تحقیق در جهت رفع مشکلات و بهبود بازده مدیریت بازرگانی

و : اداره موفقیت آمیز امور بازرگانی سازمانهای دولتی و خصوصی

ز : بطور کلی ارتقاء دانش علمی و پرورش متخصصینی کارآمد در حوزه های مورد نیاز کسب و کارهای تولیدی ، تجاری و خدماتی با تاکید بر قابلیتها و دستاوردهای نوین  تجارت الکترونیکی

2 – طول دوره و نظام آموزشی

طول دوره چهار نیمسال آموزشی مجازی مشتمل بر سی و دو  واحد درسی میباشد.که از شانزده درس دو واحدی  ( بدون پایان نامه ) بقرار زیر  تشکیل میشود:

  • دروس جبرانی  12 واحد.

   دانشجویانیکه این دروس جدول جبرانی را در مقطع کارشناسی بصورت حداقل دو واحدی نظری با حداقل نمره 12 گذرانده باشند ملزم به اخذ این دروس نمیباشند.

  • دروس پایه 12واحد
  • دروس اصلی 10 واحد
  • دروس تخصصی 10 واحد
  • شیوه آموزش محور بدون پایان نامه می باشد و به جای پایان نامه 6 واحد درسی گذرانیده می شود.

3 – فهرست دروس به شرح زیر است:

دریافت کاتالوگ رشته

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.