موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی

1 – تعریف و اهداف:

مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی  یکی از دوره های مصوب آموزش عالی میباشد که اهداف این دوره بقرار زیر میباشد:

الف : شناخت همه جانبه و دقیق وظائف سازمانهای بازرگانی

ب : آشنائی و فراگیری نظریه های نوین مدیریت بازرگانی

ج : شناخت مسائل و مشکلات مبتنی بر مدیریت بازرگانی

د : جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی

ه : ارتقاء توانائی تحقیق در جهت رفع مشکلات و بهبود بازده مدیریت بازرگانی

و : اداره موفقیت آمیز امور بازرگانی سازمانهای دولتی و خصوصی

ز : بطور کلی ارتقاء دانش علمی و پرورش متخصصینی کارآمد در حوزه های مورد نیاز کسب و کارهای تولیدی ، تجاری و خدماتی با تاکید بر قابلیتها و دستاوردهای نوین  تجارت الکترونیکی

2 – طول دوره و نظام آموزشی

طول دوره چهار نیمسال آموزشی مجازی مشتمل بر سی و دو  واحد درسی میباشد.که از پانزده  درس دو واحدی و سمینار دو واحدی بقرار زیر  تشکیل میشود:

  • دروس جبرانی حد اکثر 12 واحد.

   دانشجویانیکه این دروس جدول جبرانی را در مقطع کارشناسی بصورت حداقل دو واحدی نظری با حداقل نمره 12 گذرانده باشند ملزم به اخذ این دروس نمیباشند.

  • دروس پایه 10واحد
  • دروس اصلی 10 واحد
  • دروس تخصصی 10 واحد

3 – فهرست دروس بقرار زیر است:

دروس پایه
ردیفنام درستعداد واحد
1 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته2
2 تحلیل آماری2
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته2
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته2
5 اخلاق و احکام کسب و کار2

دروس اصلی
ردیف نام درس تعداد واحد
1 کاربرد تئوری تصمیم گیری2
2روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت2
3 بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته2
4 مدیریت رفتار مصرف کننده2
5 مدیریت تبلیغات و برند2
دروس تخصصی
ردیفنام درستعداد واحد
1 تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته2
2 طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی2
3 قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکی2
4 مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی2
5 یک درس از سایر گرایش های مدیریت بازرگانی2

دروس جبرانی
ردیف نام درستعداد واحد
1زبان تخصصی2
2 مبانی سازمان و مدیریت2
3 مدیریت رفتار سازمانی2
4 تحقیق در عملیات2
5تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم2
6 مدیریت منابع انسانی2
7 سیستم های اطلاعاتی مدیریت2
8 مدیریت کیفیت و بهره وری2
9 مدیریت مالی2

دریافت کاتالوگ رشته

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.