موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

انجمن علمی تجارت الکترونیکی برخط

درباره انجمن علمی دانشجویی

انجمن علمی دانشجویی؛ جمعیتی متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی در یک دانشکده یا یک گروه آموزشی و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است که به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد، تشکیل می‌شود.

از جمله مزایای فعالیت در انجمن های علمی ایجاد اعتماد به نفس،حمایت از حداقل توانمندی ها،زمینه سازی برای انجام کارهای علمی هر چند کوچک، فرهنگ سازی و بویژه ایجاد فرهنگ علمی ،کشف استعدادهای دانشجویی،ایجاد فضای نشاط،قراردادن دانشجو در سیر هدف اصلی آموزش عالی،ایجاد روحیه کار گروهی و جمعی می باشد.

بطور کلی فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه در چند بخش کلی ساماندهی شده است:

- کمک به دانشکده در برگزاری جلسات معارفه،پرسش و پاسخ ، فارغ التحصیلی و مراسم مرتبط با مناسبت ها

- برگزاری سمینار ها و کارگاه های علمی دانشگاهی ،منطقه ای،ملی و بین المللی

- برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی

- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها،کنفرانس ها و مسابقات علمی(داخلی و خارجی)،کمپین ها

- تولید وانتشار نشریه علمی ، کتاب و نشریات الکترونیکی ، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی – آموزشی

- برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی ، صنعتی و فناوری

- حمایت و تشویق مادیی و معنوی از ابتکارات،خلاقیتهای علمی،فعالیتهای پژوهشی و اختراعات دانشجویان

- برگزاری نمایشگاه های ترویجی و علمی

شکل گیری انجمن عملی دانشجویی

- در هر دانشگاه ،متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی می تواند تشکیل شود.

- در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقه مند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای باشند می توانند طبق ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند

- دانشجویان کلیه گرایشها و مقاطع تحصیلی یک رشته دانشگاهی، اعضای انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می روند.

- شورای مدیریت انجمن علمی متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل است که با انجام انتخابات از میان اعضای انجمن ، با رای مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

تبصره- اعضای اصلی و علی البدل در رشته هایی با فراگیری بیش از ۵۰۰ دانشجو متشکل از ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل خواهد بود.

برای تاسیس یک انجمن علمی دانشجویی ، حداقل ۵ نفر از دانشجویان رشته ذیربط تقاضای خود را به کارشناس انجمن علمی دانشجویی دانشکده خود یا به کارشناس انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه واقع در معاونت فرهنگی ارائه می دهند

شرایط داوطلبان عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

۱- اشتغال به تحصیل در رشته مربوط

۲- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی ، سیاسی ، ورزشی و فرهنگی

تبصره – اعضای شورای مرکزی دیگر تشکلها در صورت استعفا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمن های علمی و پذیرش آن می توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی شوند.

۳- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر

۴- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی

۵-معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتراز میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد.

مستندات مربوط به انجمن تجارت الکترونیکی دانشجویان موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

آیین نامه تشکیل انجمن های علمی وزارت عتف

موافقت نامه معاونت فرهنگی

فرم عضویت انجمن علمی دانشجویی

درتاریخ 6 شهریور 1397 انجمن علمی تجارت الکترونیکی دانشجویان رشته تجارت الکترونیکی موسسه آموزش الکترونیکی برخط راه اندازی شد.

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.