موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

کانون سلامت

وقتی مساله سلامتی و تندرستی مطرح است، دو جنبه مهم سلامت جسمی و ذهنی مطرح می شود.

1- سلامت جسمی، در انسان ها به مفهوم سلامت بدن است که در نتیجه ورزش منظم، تغذیه مناسب و استراحت کافی به دست می آید.

وقتی تغذیه، مراقبت های بهداشتی، استانداردها و کیفیت زندگی، محیط امن و شرایط سالم کاری افراد منطقه یا کشوری تامین باشد، مردم در وضعیت سالم و مناسبی قرار می گیرند.

2- سلامت ذهنی، به رفاه احساسی و شناختی مردم اشاره دارد. شخصی که هیچگونه اختلال روحی و روانی ندارد، در وضعیت سلامت ذهنی می باشد. در واقع سازمان جهانی بهداشت، موضوع کمپین امسال ( 2017) را افسردگی تعیین کرده است.

سلامت ذهنی بنابرتعریف این سازمان، وضعیتی است که فرد در آن احساس توانایی کرده و می تواند از پس اضطراب های عادی زندگی خود برآید و کارآیی بالایی دارد و می تواند نقش خوبی در جامعه اش ایفاء کند.

موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط برای سلامتی دانشجویان اهمیت خاصی قائل است ازاین رو مطالبی را جهت بکارگیری و استفاده هرچه بهتر از این نعمت در سه بخش تقدیم می کنیم ضمن این که دربخش سلامت روان ارائه مشاوره به دانشجو از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

مرکز مشاوره دانشجویی شامل بخش های ذیل می شود

1. امور تربیت بدنی

2. کانون همیاران سلامت

3. مشاوره دانشجویی

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.