موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

کانون همیاران سلامت

معرفی کانون

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان، نهادی است غیر سیاسی و غیر دولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان فعالیت می کند. هدف این کانون ارایه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع محور زیر نظر مرکز مشاوره دانشجویی و با هماهنگی معاونت های فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی است.

کانون همیاران دانشجویی بوده و به گسترش فرهنگ مشاوره و سلامت روان در دانشجویان کمک می‌کند. شرکت و عضویت در این کانون ها برای دانشجویان به صورت داوطلبانه است. دانشجویانی که درخصوص مباحث روانشناختی، سلامت روان، نوع دوستی و… داوطلب هستند برای همکاری در زمینه‌های مذکور به کانون‌ مراجعه می‌کنند و به عنوان بازوی اجرایی مشاوره در زمینه پیشگیری از آسیب ها فعالیت می‌نمایند. برای مثال چنانچه مرکز مشاوره برنامه‌ای برای آگاه سازی دانشجویان درمورد پیشگیری از ایدز یا اعتیاد دارد، ابتدا به این همیاران آموزش می‌دهد و سپس این همیاران آموزش‌ها را به سایر دانشجویان منتقل می‌کنند.

اهداف کانون:

- هدف اجمالی

ارایه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع محور زیر نظر مرکز مشاوره دانشجویی و با هماهنگی معاونت های فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی است.

- اهداف تفصیلی:

جذب، سازماندهی و آموزش دانشجویان همیار در راستای؛ انجام خدمات همیاری و ارجاع و تسهیل ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان نیازمند، مشارکت در تصمیم گیری، ترویج روحیه ی کار و تلاش داوطلبانه؛ کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و هدف های مرکز مشاوره؛ تقویت روحیه انسان دوستی و نوعدوستی؛ فراگیری آئین دوستی و مصاحبت؛ پرهیز از تندی و خشونت در بین جوانان؛ تقویت روحیه‌ی شور و نشاط و تمرین مشارکت اجتماعی؛ هویت بخشی به فعالیت های داوطلبانه؛ ارتقاء سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی دانشگاه، کمک در توانمندسازی و آماده سازی دانشجویان؛ ایجاد ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی

همایش های برگزار شده:

اولین همایش سراسری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری، با شرکت ۸۰ دانشگاه و به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه تهران از تاریخ ۲۹ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ برگزار شده است. معرفی کانون‌های دانشجویی همیاران به عنوان ظرفیت خوب برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در فضاهای دانشگاهی و همچنین معرفی و شناسایی دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی دخیل در امر مقابله با آسیب‌های اجتماعی به دانشجویان از جمله اهداف برگزاری این همایش بود. در این همایش ۳ روزه چند کارگاه آموزشی، چند پنل و میزگرد تخصصی با حضور صاحب‌نظران حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور و با هدف توانمندسازی دانشجویان شرکت کننده نیز برگزار شد.

دومین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با رویکرد نشاط اجتماعی در تاریخ ۸ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ به میزبانی مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.

سومین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ به میزبانی مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

اهداف همایش:

  • تلاش در جهت تقویت روحیه انسان دوستی و نوع دوستی در بین دانشجویان
  • جذب، سازماندهی و ترییت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات همیاری در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی
  • بازآفرینی نقش دانشگاه ها
  • آموزش های پیشگیرانه در زمینه آسیب های اجتماعی (اعتیاد و ایدز، افسردیگ، خودکشی)
  • توانمندسازی و تقویت روحیه خودباوری در زمینه اشتغال و کارآفرینی
  • تبادل تجربیات بین اعضای کانون ها و آشنایی با سازمان ها و نهادها و دستگاه های موثر در فعالیت های پیشگیرانه و سلامت محور

شورای سیاست گذاری

خانم دکتر منصوره السادت صادقی،سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

آقای دکترحمید یعقوبی،عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

آقای دکتر سید ابوالحسن ریاضی، معاون امور دانشجویان داخل سازمان

خانم دکتر فاطمه عباسی، رئیس مرکزتوسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

آقای دکتر رضا محبوبی، مشاور وزیر کشور و معاون امور اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی

آقای دکتر غلام رضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای دکتر سلیمی، مشاور وزیر و ریاست مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

آقای دکتر افشار، مدیر کل محترم فرهنگی پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور

آقای دکتر عارف وهاب زاده، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور

خانم دکتر طبیبی، رئیس مرکز مشاوه و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد.

عضویت کانون همیاران سلامت

برای عضویت در کانون  همیاران سلامت فرم های ذیل را دانلود کنید

1- کارنامه سلامت روان

2- کارنامه سلامت جسم

3- دستورالعمل ها

4- دستورالعمل نمره گذاری

  • اطلاعات مربوط به سومین همایش برگزار شده کانون همیاران سلامت

برنامه همایش

پوستر همایش

دستورالعمل اجرایی کمسیون ها

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.