موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

عکس
اعضای هیات علمی

دکتر رضا کیانی نژاد

دکتری مهندسی برق - کنترل

دریافت رزومه

دکتر بهروز رئیسی 

دکتری مهندسی برق - مخابرات - raeisy@shirazu.ac.ir

دربافت رزومه 

 

دکتر امير رضا استخريان 

 دکتری مديريت رسانه - amirestakhrian@yahoo.com

 دريافت رزومه 

 دکتر مهدی محرابی 

دکتری مهندسی کامپیوتر - mhdmehrabi@yahoo.com

دریافت رزومه 

 دکتر مسعود محزون 

دکتری مهندسی برق - مخابرات - mahzoon@sutech.ac.ir

 دريافت رزومه 

 

دکتر مجتبی رئيس صفری

دکتری مديريت و اقتصاد فناوری - تجارت الکترونيکی  mgrd81@gmail.com

دريافت رزومه

 دکتر غلامرضا ستوده 

دکتری مهندسی کامپيوتر - gr_sotudeh@yahoo.com

دريافت رزومه 

 دکتر مرتضي زلف پور 

دکتری مهندسی کامپيوتر - zolfpour@gmail.com

دريافت رزومه 

 

دکتر سيد ابراهيم دشتی

دکتری مهندسی کامپيوتر - سيستم های نرم افزاری seyed.dashty@gmail.com

دريافت رزومه

دکتر مهدی گلشن

دکتری مهندسی کامپيوتر - هوش مصنوعی m.golshan990@gmail.com

دريافت رزومه

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.