موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

کانون دانش آموختگان

کانون دانش آموختگان موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

 هیات مدیره

کانون دانش آموختگان و فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط، با هدف دانش آفرینی و کارآفرینی در میان دانش آموختگان و فارغ التحصیلان موسسه و با استناد به موافقت اصولی كميسيون انجمن هاي دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یک کانون صنفی و غیردولتی تاسیس شده است و بر اساس مفاد اساسنامه خود و مقررات مربوطه فعالیت می نماید. کانون دانش آموختگان و فارغ التحصیلان برخط، عدم دخالت در مسائل سياسي را به عنوان مبنای اقدامات و فعالیت های خود به رسمیت شناخته است و در همین راستا با محوریت موضوعاتی چون: دانش آفرینی، کار آفرینی، مدیریت سرمایه انسانی،  فعالیت می نماید.

کانون دانش آموختگان و فارغ التحصیلان موسسه آموز عالی الکترونیکی برخط با هدف به اشتراک گذاری دانش و تجربه در میان دانش آموختگان و فارغ‌التحصیلان موسسه بر اساس موضوعات ذیل تاسیس شده است:

-    بهره گیری از نیروی متشکل فارغ‌التحصیلان در موسسه و همکاری و همیاری با سایر سازمان ها و کانون های مشابه به منظور ارائه خدمات علمی، تخصصی، فرهنگی، هنری، رفاهی و دیگر فعالیت های صنفی.

-    بررسی، ارزیابی و پیشنهاد طرح های مفید و مناسب بر پایه نیازهای موسسه و مبادله نظرها و تجربیات با کانونهای مشابه و ارائه رهنمودهای علمی و عملی در زمینه های مختلف در جهت رشد و شکوفایی علمی موسسه.

-    اعتلای سطوح علمی و تخصصی کانون و اعضای آن از طریق:

-    ارتباط و همکاری مستمر با موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط و موسسات مشابه و انتقال، به اشتراک گذاری دانش، تجربیات و مطالعات علمی - تخصصی.

-    همکاری مستمر با موسسه در جهت اجرای برنامه های ویژه برای دانشجویان و اعضاء کانون به منظور ارائه طرحها و روشهای نوین علمی و اجرایی با استفاده از امکانات موسسه.

-    ایجاد تسهیلات برای ارتباط موسسه با مؤسسات مهندسی ، دفاتر فنی به منظور آشنایی با کارهای اجرایی از راه تامین کارآموزی های مفید و سازنده در کارخانه ها، کارگاهها، و....

-    برقراری تماس های علمی با کانون های دانش آموختگان فارغ التحصیل در داخل و خارج از کشور.

-    اعطای جوایز،  به فارغ‌التحصیلان ممتاز.

-    گردآوری اطلاعات مربوط به نیروی کار مورد نیاز سازمان های تخصصی و ارائه آن به اعضاء آماده به کار کانون.

-    کوشش برای تشکیل و تقویت انجمن های تخصصی و توسعه استانداردها، ضوابط، مقررات و معیارهای علمی و تخصصی آن از طریق همکاری با کلیه کانون های مشابه و مراکز علمی.

-    جلب همکاری سایر موسسات آموزشی مشابه برای تشکیل کانون ها و انجمن های علمی- تخصصی.

عضویت

نشان اعتماد تحصیل در موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط، اعضای کانون دانش آموختگان موسسه می باشند که همواره وفاداری خود را به دانشگاه محل تحصیل خود حفظ نموده اند، این کانون پس از تاسیس دراردیبهشت 1396 با ایجاد هماهنگی برای برگزاری نخستین جشن دانش آموختگی جهت نخستین دوره از دانشجویان فارغ التحصیل این موسسه وهمینطور اجرا و برپایی جشن فعالیت چشمگیرخود  را آغازنمود . این کانون همه ساله به عضو گیری از میان دانش اموختگان می پردازد.

همه چیز درباره کانون فارغ التحصیلان برخط اهواز

1- عضویت درکانون

2- اساسنامه کانون فارغ التحصیلان

3- صورت جلسه موافقت با کانون فارغ التحصیلان

4- اعلام موافقت فرهنگی با کانون فارغ التحصیلان

5- آیین نامه کانون  فارغ التحصیلان برخط

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.