موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

صفحه اخبار

تحویل دانشنامه فارغ التحصیلان سال 98

به اطلاع می رساند افراد ذیل که پرونده فارغ التحصیلی خود را قبل از مهر 98 تکمیل نموده بودند دانشنامه کارشناسی ارشد آنها آماده تحویل می باشد . لطفا در روز های اداری از ساعت 8 لغایت 14 جهت دریافت به موسسه مراجعه نماید . قابل ذکر است که دانشنامه فقط به خود شخص تحویل داده می شود .

چنانچه دانشجویی نمی تواند جهت دریافت مراجعه نماید می تواند با دادن وکالتنامه دفتر خانه ای به شخص دیگری جهت دریافت اقدام نماید

سجادامیری
معصومهخادم زاده
علیرضاکیانی شیخ ابادی
رویامختاری نیا
مجتبیحدادفرد
عباسقایدی
حسینبهداروند
سحربنی نجار
فرزانهجانبازی
مریمجوهرقلی
معصومهخاتمی پور
محسندرخشان زاده
اکرمرحیمی اردلی
علیزبیدی
سیدحمیدرضاسماک
زهرافرحانی
سعیدقنواتی
صیادمحرمی
حسینمحمدیان
سیدابراهیمموسوی
سارانهتانی
میثمسیاهوشی
محمد جوادپورمحمدی
آرشحیدرخانی
حبیب الهخلجی
سمیهدرویشی
بخشعلیدلقوی گیگلو
بابکذوالفقاری
علیرضاروحانی نژاد
نداروشنعلی
احسانرشیدی فرد
فاطمهسلیقه
مجیدفاضلی
فاطمهقنواتی
سیده فاطمهمحفوظی موسوی
محسنمسافریان
حجتممبینی
حجتمهدی زاده شمس آبادی
نوشینموسوی
ناهیدسلیمانی زاده
فاطمهمنجزی
عدنانبوعذار
لالهرعیت نژاد
مجیدشریفی
محسنسپهوند
رضامظفری
محمدسجادناصری کریموند
احمدولی پور
4/58 12
    • امتیاز :
    • 11
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1398/09/20
  • تعداد مشاهده : 1463 بار
تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.