موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

انجمن ها

درباره انجمن های دانشجویی ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 انجمن ها و تشکل های دانشجویی اعم از علمی ،ادبی وهنری یک نهاد مستقل ،جهت انجام فعالیتهای علمی وپژوهشی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه

می باشد و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارند.

انجمنهای علمی، ادبی و هنری طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۸ شکل گرفت و آغاز به کار کرد. بر پایه این مصوبه و بنا به تصمیم ریاست عالیه دانشگاه برای ارتقای سطح علمی عزیزان دانشجو، کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی، ادبی و هنری به منظور تأسیس، ارزیابی، نظارت و هدفمند نمودن فعالیتهای انجمنهای علمی تشکیل گردید.ودراسفندسال 1392 طی بخشنامه ای نام انجمن های علمی ، ادبی وهنری به انجمن های علمی دانشجویی تغییرپیداکرد.

درحال حاضر کانون ها و انجمن های ذیل در موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط تشکیل شده است.

1- انجمن IEEE  شاخه دانشجویی برخط اهواز

2- انجمن علمی تجارت الکترونیکی دانشجویان برخط

3- کانون فارغ التحصیلان برخط اهواز

4- کانون همیاران سلامت

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.