موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

امور اداری
وظایف و اختیارات مدیراجرایی و امور اداری موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

    تعیین خط‌مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های اداری در سطح موسسه
    اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های موسسه در زمینه‌های مربوط به امور اداری
    تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم
    مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و جمع‌آوری مستندات به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
    برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی غیر هیأت‌علمی مورد نیاز موسسه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم
    تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور
    نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به امور اداری تفویض شده به حوزه معاونت دانشجویی
    مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم
    نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم
    همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی موسسه با مدیریت بودجه، تشکیلات موسسه
    رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
    انجام امور دبیرخانه موسسه
    انجام امور آموزش کارکنان
    همکاری در انجام امور ارزشیابی عملکرد کارکنان با مدیریت نظارت و ارزیابی موسسه
    نظارت بر واحدهای عملکرد تحت سرپرستی حوزه مدیریت
    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

شماره تماس با مدیر اجرایی

تلفن تماس: 06134434546

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.