موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

دستور العمل صدور مدرک فارغ التحصیلی

فرآیند فراغت از تحصیل :

  1.  دانشجو پس از گذراندن کلیه واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته طبق سرفصل دروس و آئین نامه های آموزشی بعد از بررسی و تایید مدیر گروه  بعنوان دانش آموخته به امور فارغ التحصیلان معرفی می شود تا اطلاعات آموزشی و مستندات پرونده در سامانه صدور مدرک سازمان امور دانشجویان وزارت علوم (سامانه سجاد) بارگذاری می شود.در صورت هر گونه نقصی در پرونده دانشجو فرآیند بارگذاری در سامانه سجاد متوقف می گردد. توجه : هیچ گونه مدرکی دال بر فارغ التحصیلی به صورت دستی صادر نمی گردد.بررسی و تایید مدارک بارگذاری شده در سامانه سجاد به عهده کارشناسان دانشگاه شهید چمران می باشد که با توجه به تعطیلی همه ساله تابستانی این دانشگاه تا انتهای نیمه اول  شهریور و بعد از آن درگیر بودن کارشناسان برای ثبت نام دانشجویان جدید الورد، نهایتا از ابتدای مهرماه به بررسی مدارک فارغ التحصیلی موجود در سامانه سجاد می پردازند. دانشجویانی که در نیمسال دوم دوره خود را به اتمام رسانیده اند نهایتا 30 آبان به بعد و دانشجویانی که در نیمسال اول دوره خود را به اتمام برسانند نهایتا 31 اردیبهشت به بعد مدرک کارشناسی ارشد آنها آماده می شود.

  2.  دانش آموخته در مهلتی حداکثر دو ماه از پایان آخرین امتحان درس لازم است با موسسه از نظر مالی و آموزشی تسویه حساب نماید.

  3.  قبل از تسویه حساب دانشجو لازم است جهت پرونده فراغت از تحصیل مدارک ذیل را به اداره آموزش موسسه تحویل دهد.

           3.1 : پنج قطعه عکس پرسنلی4*3 زمینه سفید تمام رخ ( عکس آقایان با ظاهری مناسب و خانم با حجاب اسلامی باشد)

           3.2: دو عدد تمبر ده هزار ریالی مالیاتی (قابل خرید از کلیه شعب بانک ملی )

          3.3: پرداخت مبلغ ( 500/000 ) پانصد هزار ریال به حساب شبا  بانک قرض الحسنه مهر ایران IR140600403271606014249001  بنام موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط و تحویل اصل فیش واریزی به امور فارغ التحصیلان موسسه ( مبلغ فوق بصورت اینترنتی  ( حواله پایا) هم قابل پرداخت می باشد)

4. بعد از تحویل اصل مدرک کارشناسی  و تسویه حساب کامل مالي و وصول استعلام دوره  کارشناسی و تایید ریز نمرات پرونده فارغ التحصیلی در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان بارگذاری می شود.

5. پس از تایید کارشناسان دانشگاه شهید چمران و سازمان امور دانشجویان کد صحت مدرک صادر می گردد که بعد از درج کد صحت در ذیل دانشنامه ، کلیه مدارک مقاطع قبلی به انضمام اصل دانشنامه و اصل ریز نمرات و گواهی ریز نمرات به دانشجویانی که تعهد خاصی به محل تحصیل مقاطع قبلی ندارند و همچنین مشکل نظام وظیفه ندارند در قبال رسید به خود دانش آموخته تحویل می گردد.( چنانچه به هر دلیلی خود شخص دانش آموخته جهت دریافت اصل مدراک قادر به حضور نیست باید از طریق دفترخانه اسناد رسمی به شخص دیگری وکالت بدهد تا مدارک به موکل معرفی شده تحویل داده شود )

6. استعلام مدرک صادر شده از سامانه سجاد بصورت آنلاین می باشد که با ورود به آدرسی که در کد صحت قید شده و وارد کردن کد صحت در وب سایت سازمان امور دانشجویان در لحظه می توان تاییدیه مدرک را دریافت نمائید. ( نمونه کد صحت مدرک )

7. دانشجویان مشمول فقط گواهی معرفی به حوزه نظام وظیفه داده خواهد شد.

                                    بخشنامه نظام وظیفه فارغ التحصیلان

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.