موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

شورای فرهنگی

شورای فرهنگی موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

شورای فرهنگی موسسه عالیترین مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل فرهنگی می باشد. این شورا  آماده دریافت هر گونه طرح و پیشنهاد جهت ارتقاء سطح فرهنگی موسسه برخط می باشد.

     اعضای حقوقی

 1. ریاست موسسه برخط به عنوان رئیس شورا
 2. معاون فرهنگی و امور دانشجویی موسسهبه عنوان دبیر شورا
 3. معاون آموزشی موسسه
 4. مدیر اجرایی موسسه
 5. نماینده کانون فارغ التحصیلان موسسه
 6. نماینده اساتید
 7. مدیر فرهنگی

وظایف و اختیارات شورای فرهنگی

( طبق شیوه نامه مصوب وزارت علوم مورخ23/11/1391)

 1. پیگیری به منظور تحقق و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و اجرا و پیگیری دستورالعمل های ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزشهای اسلامی در مراکز آموزشی؛
 2. برنامه ریزی در جهت هماهنگی و انسجام بخشی به اولویت ها و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی درموسسه مبتنی بر حاکمیت ارزشهای اسلامی
 3. برنامه ریزی جامع به منظور انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در موسسه با توجه به اولویت های مصوب سالانه در موسسه با همکاری معاونت های فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی،پژوهشی و آموزشی
 4. برنامه ریزی برای ایجاد پیوند فعال و گسترش مناسبات موسسه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی؛
 5. تصویب و اعطای مجوز به برنامه های فرهنگی سالانه، نیمسال و فصلی در چارچوبهای مصوب
 6. پتسهیل مشارکت داوطلبانه دانشجویان، استادان و کارمندان در فعالیت های فرهنگی از طریق پیام رسان ها ، اتوماسیون و صفحه های مجازی شبکه های اجتماعی
 7. آسیب شناسی و بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی موسسه و دانشجویان، تدوین گزارش های دوره ای تحلیلی از فعالیت ها و روندهای موجود، پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت بر اساس شناخت تهدیدها و فرصت ها به رئیس موسسه و وزارت؛
 8. نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛
 9. ارائه گزارش کامل برنامه ها، طرحهای مصوب و نتایج ارزیابی آنها در هر سال به موسسه
 10. همکاری سازنده با نهادهای آموزش عالی و فرهنگی به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی مناسب از نیروهای متعهد و مستعد موسسه جهت ساماندهی و بهره مندی از توان موجود.

 • شورای فرهنگی و اجتماعی حداقل هر نیمه سال یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضا، رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت حاضر، معتبر است.
تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.