موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

اعضای شورای آموزشی

     

دکتر شاپور گلبهار حقیقی          

دکتر مسعود محزون  
دکتر سعید حسن حسینی

وظایف و اختیارات شورای آموزشی 

1. همکاری با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های مصوب؛
2. تدوین و پیشنهاد برنامه‌های مختلف آموزشی از جمله:
ـ برنامه‌های آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری؛
ـ پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه، اجرای برنامه‌های درسی در چارچوب  ضوابط مصوب؛
ـ بررسی آیین‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و اظهارنظر درباره آنها؛
ـ پیشنهاد طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت و میان مدت ؛
ـ برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛
3. بررسی کیفیت آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در موسسه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی فعال در این دوره‌ها؛
4 . بررسی پیشنهاد تأسیس رشته‌ها و دوره‌های تکمیلی جدید موسسه؛
5. تدوین گزارشهای دوره‌ای و تحلیلی از وضعیت رشته‌ها، مقاطع و برنامه‌های آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راه کارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود؛

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.