موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

نرم افزار های کاربردی 
نرم افزار Anydesk

نرم افزار فوق جهت اتصال ریموت به سیسمی دیگر از طریق اینترنت .

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.