موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

سوالات متداول
سوال : 9. مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد چند سال است.
پاسخ :

 طبق آئين نامه وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري طول دوره تحصيل دردوره کارشناسي ارشد دو سال مي باشد      ولی حداکثر مدت مجاز دوره کارشناسی ارشد الکترونیکی سه سال می باشد .

تبصره: به ازای گذراندن 6 تا 12 واحد دروس جبراني، يک نيمسال تحصيلی به طول مدت تحصيل دانشجو اضافه مي‌شود.

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.