موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

سوالات متداول
سوال : 7. اعتبار مدرک دانشگاه مجازی برخط در چه سطحی می باشد.
پاسخ : مدرک صادر شده از طرف دانشگاه مجازی برخط با مهر دانشگاه و آرم و لگوی وزارت علوم  و به تاييد دانشگاه مادر استان ( دانشگاه شهيد چمران) می باشد و هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور کاملا معتبر می باشد .
تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.