موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

سوالات متداول
سوال : 4. آیا قید دوره مجازی و یا غیر حضوری در دانشنامه و مدارک تحصیلی این دانشگاه ذکر می شود.
پاسخ : اين دانشگاه با مجوز غيردولتي- مجازي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت مي نمايد که اين عنوان در ذيل آرم دانشگاه همواره ذکر مي گردد. در دانشنامه و مدارک تحصيلي دانشجويان قيدهايي همچون غير حضوري و مجازي به عنوان روش تحصيل به کار گرفته نمي شود، 
تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.