موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

سوالات متداول
سوال : 21.آیا دانشجویان دانشگاه الکترونیکی برخط از معافیت تحصیلی برخوردارند .
پاسخ :  دانشگاه برخط تحت نظارت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري كشور فعاليت مي نمايد در نتيجه كليه قوانين و مقررات حاكم بر آموزش عالي کشور نيز در اين دانشگاه اجراء و بر اين اساس کليه دانشجويان پسر مشمول در طول دوران تحصيل در دانشگاه برخط همچون ديگر دانشگاههاي رسمي كشور از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.
تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.