موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

خدمات آموزش

                     

کارشناس خدمات آموزش

فرآینده ثبت درخواست در پرتال سازمان امور دانشجویان

دانشجویانی که به هر علت مطابق با آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد محروم از تحصیل می شوند و یا جهت ادامه تحصیل نیاز به افزایش سنوات دارند، چنانچه تمایل به برگشت به تحصیل دارند باید مراحل ذیل را انجام بدهند

تذکر مهم: چنانچه دانشجویی کمتر از 20 واحد درسی گذرانده باشد و یا معدل کل آن کمتر از 13 باشد کمیسیون درخواست بازگشت به تحصیل را رد می نماید و دانشجو اخراج می گردد.

 1. مراجعه به پرتال سازمان امور دانشجویان ( https://portal.saorg.ir/ ) و ثبت نام در این سامانه ( در صورت نیاز به راهنمایی باید با پشتیبان های پورتال تماس برقرار نماید و یا به صورت الکترونیکی از پرتال مکاتبه نماید تا پشتیبان در اولین فرصت پاسخ سوال شما را بدهد، کارشناسان موسسه برخط به این بخش پرتال دسترسی ندارند )
 2. ثبت درخواست مورد نظر در این سامانه و اخذ کد رهگیری قبل از شروع ترم جدید تحصیلی
 3. ارسال کد رهگیری به آموزش موسسه جهت بررسی و تایید درخواست ثبت شده دانشجو
 4. اعلام نتیجه نهایی توسط کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه شهید چمران  به موسسه و درخواست کننده

فرآینده مرخصی پزشکی

 1. درخواست تقاضای مرخصی پزشکی در فرم درخواست های دانشجو (دریافت فرم)
 2. ارائه مستندات و مدارک پزشکی که مورد تایید پزشک معتمد استان خوزستان قرار گرفته باشد.
 3. پرداخت شهریه ثابت ترم مورد تقاضا
 4. حداکثر درخواست مرخصی پزشکی دو ترم است که باید برای هر ترم جداگانه درخواست شود.
 5. مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد استان خوزستان بدون احتساب در سنوات تحصیلی خواهد بود.
 6. کلیه عواقب ناشی از اخذ مرخصی پزشکی بر عهده دانشجو خواهد بود.

        فرآیند مرخصی تحصیلی

 1. ارائه درخواست مرخصی تحصیلی دو هفته قبل از شروع ثبت نام و انتخاب واحد در هر ترم ( دریافت فرم )
 2. پرداخت شهریه ثابت ترم مورد درخواست
 3. مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات صادر می گردد.
 4. حداکثر استفاده از مرخصی تحصیلی، مرخصی پزشکی، حذف ترم برای کل دوره تحصیل فقط یک ترم می باشد.
 5. عواقب ناشی از صدور مرخصی تحصیلی به عهده دانشجو می باشد و موسسه هيچ گونه مسوليتي را نخواهد پذيرفت.

       فرآیند انصراف از تحصیل

 1. دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل لازم است درخواست کتبی خودرا از طریق اتوماسیون اداری سامانه و یا بصورت حضوری به معاون آموزشی موسسه اعلام نماید . ( دریافت فرم )
 2. معاون آموزشی موسسه درخواست دانشجو را جهت بررسی به اداره آموزش ارسال می دارد.
 3. اداره آموزش پس از بررسی پرونده آموزشی دانشجو و طبق آئین نامه پرونده دانشجو را از فایل دانشجویان فعال خارج و در مهلت دو ماهه و بعد از انجام تسویه حساب های مالی و آموزشی و تحویل کارت دانشجویی حکم انصراف قطعی را صادر می نمایند.
 4. پس از صدور حکم انصراف ارتباط دانشجو با موسسه قطع می گردد.
 5. کلیه مدارک تحصیلی و ریزنمرات واحد های گذرانیده دانشجو پس از صدور حکم انصراف به وی یا وکیل قانونی او تحویل داده می شود، مشروط بر اینکه دانشجو از نظر نظام وظیفه مشکلی نداشته باشد.
 6. به دانشجویان مشمول تا تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه فقط حکم انصراف و معرفی به حوزه نظام وظیفه جهت انجام خدمت سربازی داده می شود.
 7. انصراف از تحصیل فقط یکبار امکان پذیر است.
 8. در صورت بازگشت به تحصیل در معلت دو ماهه عواقب ناشی از تقاضای انصراف و بروز مشکلات آموزشی به عهده دانشجو بوده و موسسه مسولیتی در این قبال ندارد.
 9. غيبت غيرموجه ( عدم ثبت نام در موعد مقرر ) بمنزله انصراف از تحصيل مي باشد.

        فرآیند حذف ترم

 1. دانشجو از طریق سامانه اتوماسیون اداری و یا حضوری فرم درخواست خود را با ذکر دلایل مستند به موسسه اعلام می دارد.(دریافت فرم )
 2. درخواست دانشجو باید حتما قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال باشد.
 3. در زمان شروع امتحانات هیچ گونه درخواستی مبنی بر حذف ترم قابل پذیرش نیست .
 4. دانشجو ملزم است هزینه های ثابت و متغیر ترم مربوطه و ترمهای قبل را با موسسه تسویه حساب کامل نماید.
 5. عواقب ناشی از حذف ترم به عهده دانشجو بوده و دانشجو طی فرم درخواستی ( پیوست فرم درخواست حذف ترم می باشد ) تبعات حاصل از حذف ترم را لازم است بپذیرد و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت .
 6. حذف ترم جز سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
 7. در صورتیکه دانشجو یکبار حذف ترم ، حذف پزشکی ترم ، مرخصی تحصیلی استفاده نموده باشد با درخواست وی مخالفت می گردد.
 8. در صورتی که دانشجو بدلیل ضعف تحصیلی قادر به انجام تحصیل در مدت مجاز نباشد با حذف ترم وی مخالفت می گردد.

        فرآيند حذف تکدرس    

 1. تکميل فرم مربوطه توسط دانشجو متاقضي در موعد مقرر شده در تقويم آمورزشي ترم ( دريافت فرم )
 2. ارسال فرم تکميل شده از طريق اتوماسيون اداري براي مدير گروه 
 3. بررسي و اعلام نظر توسط مدير گروه و ابلاغ نتيجه به دانشجو و کارشناس سيستم آموزشي
 4. شهريه حذف تکدرس قابل برگشت نمي باشد.  
 5. کليه عواقب آموزشي حذف تکدرس برعهده دانشجو مي باشد.

       مراحل تحویل دانشنامه و گواهی ریز نمرات تایید شده

 1. مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه
 2. تحویل گواهی موقت در صورت دریافت
 3. تحویل کارت دانشجویی
 4. تحویل دو قطعه تمبر مالیاتی ده هزار ریالی
 5. پرداخت مبلغ ( 500/000 ) پانصد هزار ریال به حساب شبا  IR610600520271606014249001  بنام موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط و تحویل اصل فیش واریزی به امور فارغ التحصیلان موسسه
 6. پنج قطعه عکس پرسنلی4*3 زمینه سفید تمام رخ ( عکس آقایان با ظاهری مناسب و خانم با حجاب اسلامی باشد)
 7. تسویه حساب آموزشی و نداشتن هیچ گون نقصی در پرونده آموزشی
 8. تسویه حساب کامل مالی
 9. دريافت نامه استعلام مدارک مقاطع قبلي ( کارداني / کارشناسي ) از آموزش موسسه و ارسال توسط دانشجو به مراکز محل تحصيل قبلي و پيگيري جهت وصول پاسخ استعلامات دوره کاردانی و کارشناسی ( فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور جهت صدور تاييديه تحصيلي بايد بهمراه نامه دريافتي از موسسه برخط يک فقره فيش بانکي به مبلغ 12000 ريال به شماره حساب 2178609001007 قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي ايران ( شماره تماس در فيش واريزي قيد گردد))
 10. دانشنامه و ریزنمرات فقط به صاحب اصلی آن و یا وکیل رسمی وی (ارائه وکلات نامه محضری  و اصل کارت ملی) پس از انجام مراحل فوق الاشاره امکان پذیر است.

      نکات قابل توجه :

 1. از پرس نمودن اصل دانشنامه خوداری نمائید.
 2. در حفظ و نگهداری ریز نمرات و دانشنامه دقت فرمائید. در غیر این صورت صدور المثنی تابع مقررات و زمان و پرداخت هزینه برای صدور المثنی خواهد بود.
 3. به دانشجویانی که در مقاطع قبلی در دانشگاه های سراسری تحصیل نموده اند و مشمول آموزش رایگان هستند تا پایان انجام تعهدات مقاطع قبلی و پرداخت بدهی مقاطع قبلی مدرک تحویل داده نخواهد شد.
 4. به دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه انجام نداده اند و مشمول هستند فقط گواهی برای حوزه نظام وظیفه صادر می گرددو هیچ گونه مدرکی تا روشن شدن وضعیت نظام تحویل داده نخواهد شد.
تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.