موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی

سرعت پر شتاب علم و فناوری و ظهور پیشرفت های عظیم علمی در هزاره سوم، کشورهای جهان را در شرایطی قرارداده است که، ایجاد تحول راهبردی در برنامه های توسعه امری حیاتی و گامی اساسی در جهت توسعه همه جانبه است و بر این مبنا آموزش عالی و تمامی کارگزاران نظام علمی کشور و به طور کلی نهادهای مولد اندیشه نقش کلیدی در تبیین و تحقق این تحول راهبردی - با الهام از برنامه های توسعه و اهداف بلند سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران- خواهند داشت. در پایان از جانب معاونت آموزشی موسسه از درگاه ایزد منان برای کلیه دانشجویان این موسسه آموزش عالی مخصوصاً دانشجویان جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نمایم.

وظایف مدیرآموزشی و تحصیلات تکمیلی:

1. هماهنگ ساختن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی درهمه رشته ها؛
2. تنظیم برنامه‌های آموزشی که برای تدریس هر رشته لازم است؛
3. نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهارنظر در مورد متون درسی و محتوای دروس براساس برنامه‌ها و سرفصلهای مصوب؛
4. اظهارنظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه ها؛
5 . اظهارنظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و مهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان؛
6 . پیش‌بینی نیاز گروه هابه استخدام اعضای هیأت علمی متخصص ؛
7. ارزیابی سالانه کار گروه هابرای طرح در شورای تخصصی آموزشی؛
8. برنامه‌ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه‌ریزی تفویض کرده است؛
9. بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصلها و تجدیدنظر در عنوان درسها (از حیث اصلی یا اختیاری بودن) و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی؛

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.