موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

شورای موسسه

شورای موسسه آموزش  عالی الکترونیکی برخط که از ارکان مهم تصمیم‌گیری درباره خط‌مشی و تبیین سیاست‌های کلی موسسه به شمار می‌آید، متشکل از اعضای هیأت رئیسه، معاونین و مدیران اجرایی موسسه است.

اهم وظایف و اختیارات شورای موسسه به شرح ذیل است:
تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا و آیین‌نامه کمیته‌های داخلی آن، بررسی و تأیید دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه‌مدت و نیز پذیرش دانشجو بر اساس امکانات موسسه با توجه به برنامه توسعه کشور، بررسی روش‌های همکاری با دیگر مراکز و مؤسسات دولتی و غیردولتی و تدوین ضوابط برای آن، بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی موسسه و ارائه راه‌حل‌های لازم، بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی شوراهای تخصصی و موضوعاتی که توسط رئیس موسسه در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) موسسه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی – پژوهشی و اقدام برای تأمین آنها و ارزیابی عملکرد موسسه .


 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.