موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

هیات امنا موسسه

آقای دکتر علیرضا شافعی نیا

عضو هیات امنا( مشاهده حکم ) 

آقای دکتر عباس امامی 

عضو هیات امنا( مشاهده حکم )

حجت الاسلام محمد رسول کیانی نژاد

عضو هیت امنا( مشاهده حکم )

دکتر عیسی حیدری

عضو هیات امنا ( مشاهده حکم )

دکتر قدرت اله سیف السادات

عضو هیات امنا ( مشاهده حکم )

دکتر غلامحسین مکتبی

عضو هیات امنا ( مشاهده حکم )

دکتر محمد حسن عظیمی

عضو هیات امنا ( مشاهده حکم )

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.