موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

هیات امنا موسسه

     دکتر شاپور گلبهار حقیقی   

                                 رئیس هیات امنا (مشاهده حکم)

دکتر علیرضا جلیلی فر

نماینده وزیر ( مشاهده حکم )

جلیلی فر

آقای عباس امامی 

عضو هیات امنا( مشاهده حکم )

حجت الاسلام محمد رسول کیانی نژاد

عضو هیت امنا( مشاهده حکم )

دکتر عیسی حیدری

عضو هیات امنا ( مشاهده حکم )

دکتر قدرت اله سیف السادات

عضو هیات امنا ( مشاهده حکم )

دکتر غلامحسین مکتبی

عضو هیات امنا ( مشاهده حکم )

دکتر محمد حسن عظیمی

عضو هیات امنا ( مشاهده حکم )

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.