موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

مديرگروه : دکتر محمدرضا نوری مهر

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند "ب" اصول 2 و 12 اصل سوم، و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصول، و نیز اجرای اصل 30 و بند 7 اصل 43، و ایجاد شرایط تحقق بند های 8 و 1 این اصل و اصول دیگر، و نظر به حجم عظیم اطلاعات از طرفی ، و نقش بلا انکار آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری تکنولوژی کامپیوتر در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات اینترنت در نشر و انتقال سریع آن، پس از بررسی و مطالعه ی مباحث فنون کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی و مدیریت، دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش" نرم افزار" به قرار زیر تدوین شده است:

1.تعریف و اهداف دوره:

دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است. و هدف از آن تربیت افرادی است که در زمینه مطالعه، طراحی، ساخت، راه اندازی و نگهداری سیستم های نرم افزاری ، همچنین درجمع آوری، سازماندهی، طبقه بندی، استفاده و انتقال اطلاعات و مدیریت فرآیند آن ها ، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه گرایش مربوطه؛ تبحر لازم را داشته باشند.

2.مهارت های دانش آموختگان:

دانش آموختگان این رشته به عنوان کارشناس ارشد در زمینه های زیرمهارت های لازم را فراخواهند گرفت:

طراحی، تحقق، به روز رسانی، بهینه سازی، امنیت و نوآوری پیوسته

تامین قابلیت رقابت پذیری بین الملی در سیستم های کامپیوتری

ارائه زیر ساخت های محاسباتی و ارتباطی، در صنعت ، خدمات ، مدیریت ، صنایع دفاعی و امنیت کشور

اشراف بر کلیه روش های علمی و فنی طرح و اجرا و نگهداریپروژه ها

3.طول دوره:

برنامه درسی دوره برای 4 نیمسال طرح ریزی شده است و طول آن حداکثر 3 سال می باشد( طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، و طول هر ترم 16 هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری 16 ساعت وبرای دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

تعداد واحدهای درسی این دوره علاوه بر دروس جبرانی، برابر 32 واحد به صورت زیر است:

دورس گروه 1: 15 واحد

دروس گروه2و3 : 15 واحد

درس سمینار: 2 واحد

جمع کل: 32 واحد

شیوه آموزش محور بدون پایان نامه می باشد و به جای پایان نامه 6 واحد درسی گذرانیده می شود.

 تذکر مهم: چهار مورد اول جدول دروس جبرانی از طرف گروه آموزشی برای گرایش فوق مشخص گردیده و اگر در دوره کارشناسی  (پيوسته يا ناپيوسته ) با نمره بالای 12 و سه واحدی پاس شده اند، در دوره کارشناسی ارشد نیاز به اخذ آنها نمی باشد.

دروس جبرانی

تعداد واحد

پایگاه داده

3

مهندسی نرم افزار

3

طراحی الگوریتم

3

سیستم های عامل

3

معماری کامپیوتر 

                                       3                 

نظریه زبان ها و ماشین ها 

                                       3

در صورت عدم گذراندن درس در دوره کارشناسی و یا به تشخیص شورای آموزشی موسسه بین 2 تا 4 درس جبرانی اختصاص می یابد.

دروس اصلی(گروه 1)

تعداد واحد

پردازش موازی

3

سیستم های عامل پیشرفته

3

مهندسی نرم افزار پیشرفته

3

الگوریتم های پیشرفته

3

پایگاه داده پیشرفته

3

معماری نرم افزار

3

ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری

3

داده کاوی

3

روش تحقیق و سمینار

2

اخذ حداقل 3 درس از درس های گروه 1 برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی می باشد.

دروس اختیاری(گروه 2)تمرکز سیستم ها – جدول 1

تعداد واحد

سیستم های توزیع شده

3

ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری

3

سیستم های نرم افزاری اتکا پذیر

3

رایانش ابری

3

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

3

امنیت شبکه پیشرفته

3

مدل های رایانش همروند

3

رایانش گرید و خوشه ای

3

سیستم های بی درنگ و نهفته

3

سیستم های عامل پیشرفته

3

کامپایلر پیشرفته

3

رایانش فراگیر و خود مختار

3

درستی یابی خودکار

3

دروس اختیاری(گروه 2) تمرکز مدیریت داده ها – جدول 2

تعداد واحد

پایگاه داده پیشرفته

3

داده کاوی

3

نظریه اطلاعات و کدینگ

3

موتور های جستجو و وب کاوی

3

تحلیل ها و سیستم های داده های حجیم

3

وب معنایی

3

بازیابی پیشرفت اطلاعات

3

سیستم های تصمیم یار

3

پایگاه داده های چند رسانه ای

3

امنیت پایگاه داده ها

3

پایگاه داده توزیعی و سیار

3

مدیریت پایگاه دانش

3

شبکه های پیچیده پویا

3

دروس اختیاری(گروه 2) تمرکز مهندسی نرم افزار– جدول 3

تعداد واحد

مهندسی نیازمندی ها

3

معماری نرم افزار

3

تکامل نرم افزار

3

سیستم های نرم افزاری مقیاس وسیع

3

متدولوژی ایجاد نرم افزار

3

الگوها در مهندسی نرم افزار

3

آزمون نرم افزار

3

مدیریت پروژه های نرم افزار

3

توصیف و وارسی برنامه ها

3

تولید برنامه از توصیف صوری

3

معماری سازمانی

3

مهندسی نرم افزار پیشرفته

3

دروس اختیاری(گروه 2) تمرکز الگوریتم ها – جدول 4

تعداد واحد

پردازش موازی

3

الگوریتم های پیشرفته

3

الگوریتم های تقریبی

3

داده ساختارهای پیشرفته

3

نظریه الگوریتمی بازی ها

3

نظریه پیچیدگی

3

نظریه محاسبات پیشرفته

3

الگوریتم های تصادفی

3

هندسه محاسباتی

3

هندسه محاسباتی پیشرفته

3

گذراندن حداقل 4 درس از یکی از تمرکز های گروه 2 (یکی از جدول های 1 الی 4 ) به عنوان تمرکز اصلی و

حداقل 1 درس از تمرکز های دیگر (به غیر از تمرکز اصلی ) برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی است.

دروس گروه 3

تعداد واحد

مباحث ویژه در نرم افزار 1

3

مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 1

3

مباحث ویژه در نرم افزار 2

3

مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 2

3

مباحث ویژه در نرم افزار 3

3

مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 3

3

یک درس از سایر گرایش ها به تشخیص شورای آموزشی موسسه

3

اخذ حداکثر 1 درس از درس های گروه 3 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مجاز است.

دریافت کاتالوگ رشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.