موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری

 

مديرگروه : دکتر محمدرضا نوری مهر

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند "ب" اصول 2 و 12 اصل سوم، و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصول، و نیز اجرای اصل 30 و بند 7 اصل 43، و ایجاد شرایط تحقق بند های 8 و 1 این اصل و اصول دیگر، و نظر به حجم عظیم اطلاعات از طرفی ، و نقش بلا انکار آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری تکنولوژی کامپیوتر در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات اینترنت در نشر و انتقال سریع آن، پس از بررسی و مطالعه ی مباحث فنون کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی و مدیریت، دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش" شبکه های کامپیوتری" به قرار زیر تدوین شده است:

1.تعریف و اهداف دوره:

دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است. و هدف از آن تربیت افرادی است که در زمینه مطالعه، طراحی، ساخت، راه اندازی و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین در جمع آوری، سازماندهی، طبقه بندی، استفاده و انتقال اطلاعات و مدیریت فرآیند آن ها؛ تبحر لازم را داشته باشند.

2.مهارت های دانش آموختگان:

دانش آموختگان این رشته به عنوان کارشناس ارشد در زمینه های زیرمهارت های لازم را فراخواهند گرفت:

 • مدیریت شبکه ها
 • ارائه و بستر سازی شبکه های لازم
 • بهینه سازی و بهبود شبکه ها
 • مدیریت ،نگهداری، عیب یابی و رفع خرابی هایشبکه ها
 • ایجاد امنیت لازم در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری
 • ارزیابی کیفیت و کارایی شبکه های کامپیوتری
 • پیش بینی وسعت نیاز های آتی سازمان به شبکه های کامپیوتری

3.طول دوره:

برنامه درسی دوره برای 4 نیمسال طرح ریزی شده است و طول آن حداکثر 3 سال می باشد( طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، و طول هر ترم 16 هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری 16 ساعت وبرای دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

تعداد واحدهای درسی این دوره علاوه بر دروس جبرانی، برابر 32 واحد به صورت زیر است:

 • دورس گروه 1: 9واحد
 • دروس گروه 2 و 3 : 21 واحد
 • درس سمینار: 2 واحد
 • جمع کل: 32 واحد
 • شیوه آموزش محور بدون پایان نامه می باشد و به جای پایان نامه 6 واحد درسی گذرانیده می شود.

تذکر مهم: سه مورد اول جدول دروس جبرانی از طرف گروه آموزشی برای گرایش فوق مشخص گردیده و اگر در دوره کارشناسی  (پيوسته يا ناپيوسته ) با نمره بالای 12 و سه واحدی پاس شده اند، در دوره کارشناسی ارشد نیاز به اخذ آنها نمی باشد.

دروس جبراني 

 تعداد واحد 

سیستم عامل

3

شبکه های کامپیوتری

3

طراحی الگوریتم

3

سیگنال ها و سیستم ها

3

انتقال داده ها

3

معماری کامپیوتر

3

در صورت عدم گذراندن درس در دوره کارشناسی و یا به تشخیص شورای آموزشی موسسه بین 2 تا 4 درس جبرانی اختصاص می یابد.

دروس اصلی(گروه 1)

تعداد واحد

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

3

سیستم های توزیعی

3

شبکه های بیسیم و سیار

3

ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری

3

روش تحقیق و سمینار

2

اخذ حداقل دو درس از درس های گروه 1 برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی می باشد.

دروس اختیاری(گروه 2)

تعداد واحد

شبکه های چند رسانه ای

3

مدیریت شبکه

3

معماری ادوات شبکه

3

رایانش ابری

3

سیستم های اتکا پذیر

3

امنیت شبکه پیشرفته

3

فرآینده های تصادفی

3

اخذ حداقل دو درس از درس های گروه 2  و یا درس های باقیمانده از گروه 1 برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی می باشد.

دروس اختیاری(گروه 3)

تعداد واحد

نظریه بازی ها

3

پردازنده های شبکه

3

معماری شبکه های ذخیره سازی و مراکز داده

3

ریاضیات پیشرفته در شبکه های کامپیوتری

3

ارتباطات بی سیم

3

نظریه اطلاعات و کدینگ

3

سیستم های کامپیوتری امن

3

شبکه های پرسرعت

3

نظریه بهینه سازی

3

معماری کامپیوتر پیشرفته

3

طراحی الگوریتم پیشرفته

3

شبکه های نوری

3

شبکه های پیچیده پویا

3

مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری 1

3

مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری 2

3

مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری 2

3

مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری 3

3

مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری 3

3

یک درس از سایر گرایش ها به تشخیص شورای آموزشی موسسه

3

دریافت کاتالوگ رشته 

 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.