موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
پست الکترونیکی
عنوان انتقاد / پیشنهاد
شرح انتقاد / پیشنهاد

   آدرس : اهواز کوی ملت ( کوروش ) خیابان 14 عامری  پلاک 89 - کد پستی :6164817171

   تلفن تماس :  06134434546 - 06134469703

   پست الکترونيک : info@ebarkhat.ac.ir

روز های کاری موسسه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7/30 لغایت 14 می باشد
تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.