موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
پست الکترونیکی
عنوان انتقاد / پیشنهاد
شرح انتقاد / پیشنهاد

   آدرس : اهواز زیتون کارمندی خیابان وطن نبش خیابان جهانگیری پلاک 10 - کد پستی :6164613345 صندوق یستی :616379421

   تلفن تماس : 06134440977 - 06134442936 - 06134434546 - 06134469703

   پست الکترونيک :  info@ebarkhat.ac.ir - ebarkhat@yahoo.com

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.