موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
پست الکترونیکی
عنوان انتقاد / پیشنهاد
شرح انتقاد / پیشنهاد

   آدرس : اهواز کوی ملت ( کوروش ) خیابان 14 عامری  پلاک 89 - کد پستی :6164817171 صندوق یستی :616379421

   تلفن تماس :  06134434546 - 06134469703

   پست الکترونيک :  info@ebarkhat.ac.ir - ebarkhat@yahoo.com

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.