موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

دستور العمل صدور دانشنامه

فرآیند فراغت از تحصیل :

  1.  دانشجو پس از گذراندن کلیه واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته طبق سرفصل دروس و آئین نامه های آموزشی دانش آموخته شناخته می شود.

  2.  دانش آموخته در مهلتی حداکثر دو ماه از پایان آخرین امتحان درس لازم است با موسسه از نظر مالی و آموزشی تسویه حساب نماید.

  3.  قبل از تسویه حساب دانشجو لازم است جهت پرونده فراغت از تحصیل مدارک ذیل را به اداره آموزش موسسه تحویل دهد.

           3.1 : پنج قطعه عکس پرسنلی4*3 زمینه سفید تمام رخ ( عکس آقایان با ظاهری مناسب و خانم با حجاب اسلامی باشد)

           3.2: دو عدد تمبر ده هزار ریالی مالیاتی (قابل خرید از کلیه شعب بانک ملی )

          3.3: پرداخت مبلغ ( 230/000 ) دویست و سي هزار ریال به حساب شبا  IR610600520271606014249001  بنام موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط و تحویل اصل فیش واریزی به امور فارغ التحصیلان موسسه  

4. بعد از تحویل اصل مدارک ( دانشنامه کارداني و کارشناسي ) و تسویه حساب کامل مالي و وصول استعلامات دوره کاردانی و کارشناسی و تایید ریز نمرات پرونده فارغ التحصیلی با دانشنامه جهت تایید رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز به این دانشگاه ارسال می گردند .

5. پس از تایید دانشگاه شهید چمران کلیه مدارک مقاطع قبلی به انضمام اصل دانشنامه و اصل ریز نمرات و گواهی ریز نمرات به دانشجویانی که تعهد خاصی به محل تحصیل مقاطع قبلی ندارند و همچنین مشکل نظام وظیفه ندارند در قبال رسید تحویل می گردد.

6. دانشجویان مشمول فقط گواهی معرفی به حوزه نظام وظیفه داده خواهد شد.

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.