موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

آشنایی با ضوابط و مقررات وام دانشجویی وزارت علوم

 شرایط لازم جهت استفاده از وام شهریه بلندمدت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1)  دانشجویان شاغل و بورسیه مشمول دریافت وام بلندمدت نمی شوند.

2)  به دانشجویان ترم اول و آخر وام وزارت علوم تعلق نمی گیرد.

3)  باتوجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته، اولویت پرداخت وام بادانشجویانی است که در ترمهای گذشته از این وام بهره مند نگردیده باشند.

4)  دانشجویانی که درترم جاری از وام شهریه صندوق رفاه دانشگاه آزاد استفاده نموده باشند، مجاز به دریافت وام وزارت علوم نمی باشند.

5)  به دانشجویانی که مشمول سنوات تحصیلی شده اند وام بلندمدت تعلق نمی گیرد.(کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی وحرفه ای ترم 9 وبعدآن-کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ترم 5وبعدآن)

برای ثبت نام به آدرس ذیل مراجعه شود

http://swf.ir

برای آشنایی با قوانین و مقررات صندوق فایل ذیل را دانلود کنید

/Sites/Files/628/aeen.pdf

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.