وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

آموزش الکترونیکی(مجازی) = استفاده بهینه از فرصتها، زمان و مکان جهت ارتقا علمی

فرم هاي آموزشي

  عنوان فرم دريافت فرم 
فرم تعيين عنوان سمينار دریافت 
فرم درخواست حذف ترم دریافت 
فرم درخواست حذف تک درس اضطراری دریافت 
فرم درخواست انصراف از تحصیل دریافت 
فرم درخواست مرخصی تحصیلی دریافت 
فرم درخواست مرخصی پزشکي دريافت

فرم درخواست بازگشت به تحصیل 

مخصوص دانشجویانی که از ادامه تحصیل محروم شده اند 

دریافت 
فرم درخواست های متفرقه دانشجو دریافت 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.