| |

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 • رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش  نرم افزار

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند "ب" اصول 2 و 12 اصل سوم، و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصول، و نیز اجرای اصل 30 و بند 7 اصل 43، و ایجاد شرایط تحقق بند های 8 و 1 این اصل و اصول دیگر، و نظر به حجم عظیم اطلاعات از طرفی ، و نقش بلا انکار آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری تکنولوژی کامپیوتر در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات اینترنت در نشر و انتقال سریع آن، پس از بررسی و مطالعه ی مباحث فنون کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی و مدیریت، دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش" نرم افزار" به قرار زیر تدوین شده است:

 1. تعریف و اهداف دوره:

دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است. و هدف از آن تربیت افرادی است که در زمینه مطالعه، طراحی، ساخت، راه اندازی و نگهداری سیستم های نرم افزاری ، همچنین درجمع آوری، سازماندهی، طبقه بندی، استفاده و انتقال اطلاعات و مدیریت فرآیند آن ها ، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه گرایش مربوطه؛ تبحر لازم را داشته باشند.

 1. مهارت های دانش آموختگان:

دانش آموختگان این رشته به عنوان کارشناس ارشد در زمینه های زیرمهارت های لازم را فراخواهند گرفت:

 • طراحی، تحقق، به روز رسانی، بهینه سازی، امنیت و نوآوری پیوسته
 • تامین قابلیت رقابت پذیری بین الملی در سیستم های کامپیوتری
 • ارائه زیر ساخت های محاسباتی و ارتباطی، در صنعت ، خدمات ، مدیریت ، صنایع دفاعی و امنیت کشور
 • اشراف بر کلیه روش های علمی و فنی طرح و اجرا و نگهداریپروژه ها

 

 1. طول دوره:

برنامه درسی دوره برای 4 نیمسال طرح ریزی شده است و طول آن حداکثر 3 سال می باشد( طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، و طول هر ترم 16 هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری 16 ساعت وبرای دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

 

 

 1. تعداد واحدهای درسی این دوره علاوه بر دروس جبرانی، برابر 32 واحد به صورت زیر است:
 • دورس گروه 1: 15 واحد
 • دروس گروه2و3 : 15 واحد
 • درس سمینار: 2 واحد
 • جمع کل: 32 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس جبرانی

نظریه زبان ها و ماشین ها

پایگاه داده

مهندسی نرم افزار

معماری کامپیوتر

طراحی الگوریتم

سیستم های عامل

در صورت عدم گذراندن درس در دوره کارشناسی و یا به تشخیص شورای آموزشی موسسه بین 2 تا 4 درس جبرانی اختصاص می یابد.

 

دروس اصلی(گروه 1)

تعداد واحد

پردازش موازی

سیستم های عامل پیشرفته

مهندسی نرم افزار پیشرفته

الگوریتم های پیشرفته

پایگاه داده پیشرفته

معماری نرم افزار

ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری

داده کاوی

روش تحقیق و سمینار

اخذ حداقل 3 درس از درس های گروه 1 برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی می باشد.

دروس اختیاری(گروه 2)تمرکز سیستم ها جدول 1

تعداد واحد

سیستم های توزیع شده

3

ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری

3

سیستم های نرم افزاری اتکا پذیر

3

رایانش ابری

3

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

3

امنیت شبکه پیشرفته

3

مدل های رایانش همروند

3

رایانش گرید و خوشه ای

3

سیستم های بی درنگ و نهفته

3

سیستم های عامل پیشرفته

3

کامپایلر پیشرفته

3

رایانش فراگیر و خود مختار

3

درستی یابی خودکار

3

 

دروس اختیاری(گروه 2) تمرکز مدیریت داده ها جدول 2

تعداد واحد

پایگاه داده پیشرفته

3

داده کاوی

3

نظریه اطلاعات و کدینگ

3

موتور های جستجو و وب کاوی

3

تحلیل ها و سیستم های داده های حجیم

3

وب معنایی

3

بازیابی پیشرفت اطلاعات

3

سیستم های تصمیم یار

3

پایگاه داده های چند رسانه ای

3

امنیت پایگاه داده ها

3

پایگاه داده توزیعی و سیار

3

مدیریت پایگاه دانش

3

شبکه های پیچیده پویا

3

 

دروس اختیاری(گروه 2) تمرکز مهندسی نرم افزار جدول 3

تعداد واحد

مهندسی نیازمندی ها

3

معماری نرم افزار

3

تکامل نرم افزار

3

سیستم های نرم افزاری مقیاس وسیع

3

متدولوژی ایجاد نرم افزار

3

الگوها در مهندسی نرم افزار

3

آزمون نرم افزار

3

مدیریت پروژه های نرم افزار

3

توصیف و وارسی برنامه ها

3

تولید برنامه از توصیف صوری

3

معماری سازمانی

3

مهندسی نرم افزار پیشرفته

3

 

دروس اختیاری(گروه 2) تمرکز الگوریتم ها جدول 4

تعداد واحد

پردازش موازی

3

الگوریتم های پیشرفته

3

الگوریتم های تقریبی

3

داده ساختارهای پیشرفته

3

نظریه الگوریتمی بازی ها

3

نظریه پیچیدگی

3

نظریه محاسبات پیشرفته

3

الگوریتم های تصادفی

3

هندسه محاسباتی

3

هندسه محاسباتی پیشرفته

3

گذراندن حداقل 4 درس از یکی از تمرکز های گروه 2 (یکی از جدول های 1 الی 4 ) به عنوان تمرکز اصلی و حداقل 1 درس از تمرکز های دیگر (به غیر از تمرکز اصلی ) برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی است.

دروس گروه 3

تعداد واحد

مباحث ویژه در نرم افزار 1

3

مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 1

3

مباحث ویژه در نرم افزار 2

3

مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 2

3

مباحث ویژه در نرم افزار 3

3

مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 3

3

یک درس از سایر گرایش ها به تشخیص شورای آموزشی موسسه

3

اخذ حداکثر 1 درس از درس های گروه 3 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مجاز است .