| |

شهريه

جدول شهریه سال تحصیلی 96-95 در هر نیم سال 
شهریه ثابتشهریه متغیر برای هر واحد درسی
5324500 ریال912500 ریال


 


 

دانشجویان گرامی جهت واریز شهریه خود از پرداخت اینترنتی پروفایل دانشجوئی خود و یا از شماره کارت 5237-5988-3377-6104  و شماره شبا IR690120000000005915814387 حساب  بانک ملت  شعبه باجه مهندسی کد 3925501 به نام موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط  واریز و اسکن فیش پرداختی را از طریق اتوماسیون اداری سامانه به کاربر 107  ارسال نمائید.

ضمنا در سال تحصیلی ( 96/97  ) 10 درصد به شهریه اضافه می گردد.