| |

فناوري اطلاعات - شبكه هاي كامپيوتري

        I.            رشته مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش شبکه های کامپیوتری

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند "ب" اصول 2 و 12 اصل سوم، و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصول، و نیز اجرای اصل 30 و بند 7 اصل 43، و ایجاد شرایط تحقق بند های 8 و 1 این اصل و اصول دیگر، و نظر به حجم عظیم اطلاعات از طرفی ، و نقش بلا انکار آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری تکنولوژی کامپیوتر در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات اینترنت در نشر و انتقال سریع آن، پس از بررسی و مطالعه ی مباحث فنون کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی و مدیریت، دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات با گرایش" شبکه های کامپیوتری" به قرار زیر تدوین شده است:

1-  تعریف و اهداف دوره:

دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است. و هدف از آن تربیت افرادی است که در زمینه مطالعه، طراحی، ساخت، راه اندازی و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری جمع آوری، سازماندهی، طبقه بندی، استفاده و انتقال اطلاعات و مدیریت فرآیند آن ها؛ تبحر لازم را داشته باشد.

2-  مهارت های دانش آموختگان:

دانش آموختگان این رشته به عنوان کارشناس ارشد در زمینه های زیرمهارت های لازم را فراخواهند گرفت:

·       مدیریت شبکه ها

·       ارائه و بستر سازی شبکه های لازم

·       بهینه سازی و بهبود شبکه ها

·       مدیریت نگهداری، عیب یابی و رفع خرابی های  شبکه ها

·       ایجاد امنیت لازم در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری

·       ارزیابی کیفیت و کارایی شبکه های کامپیوتری

·       پیش بینی وسعت نیاز های آتی سازمان به شبکه های کامپیوتری

 

3-   طول دوره:

 برنامه درسی دوره برای 4 نیمسال طرح ریزی شده است و طول آن حداکثر 3 سال می باشد( طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، و طول هر ترم 16 هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری 16 ساعت وبرای دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

 

 

4-  تعداد واحدهای درسی این دوره علاوه بر دروس جبرانی، برابر 32 واحد به صورت زیر است:

                                           I.            دورس گروه 1: 15 واحد

                                       II.            دروس گروه 2: 15 واحد

                                    III.            درس سمینار 2 واحد

                                   IV.            جمع کل: 32 واحد

 

 


دروس جبرانی

تعدادواحد

شبکه کامپیوتری 1

3

شبکه کامپیوتری 2

3

مهندسی فناوری اطلاعات 1

3

مهندسی فناوری اطلاعات 2

3

سیستم عامل

3

معماری کامپیوتر

3

 

دروس اصلی(گروه 1 )

تعداد واحد

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

3

سیستم های توزیعی

3

امنیت شبکه

3

مدیریت شبکه های مخابراتی و کامپیوتری

3

ارزیابی شبکه های کامپیوتری

3

 

دروس اختیاری(گروه 2)

تعداد واحد

شبکه های با پهنای باند بالا

3

شبکه های بی سیم

3

شبکه های نوری

3

تامین کیفیت در شبکه های مخابراتی و              کامپیوتری

3

معماری شبکه های ذخیره سازی

3

پردازنده های شبکه ای

3

مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری

3