| |

كارشناس آموزشي و IT

کارشناس آموزشی و انفورماتیک وظیفه نظارت بر اجرای صحیح و دقیق امورات آموزشی دانشجویان و همچنین پاسخگو و پشتیبان کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط می باشد تا در روند آموزشی و اجرای الکترونیکی کلاس های آنلاین مشکلی رخ ندهد و اینکه بطور مستمر بر سامانه و اجرای سیستم آموزش مجازی(LMS - VC) نظارت کامل دارد.

کارشناس آموزشی و انفورماتیک: مهندس بهمن یاوری