| |

اعضاء هیات موسس     

  •   دکترفریدون شعبانی نیا
  •   دکتر عباس امامی
  •   حجت الاسلام  سعید شمس
  •   دکترشاپور گلبهار حقیقی
  • دکتر عیسی حیدری
  • سرکار خانم مرضیه شعبانی نیا